ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμπορική Διαχείριση, Τιμολόγηση, Διαχείριση Αποθήκης και Οικονομικών Συναλλαγών

Πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης, τιμολόγηση, εντατική λιανική, έσοδα-έξοδα και αποθήκη με barcode

Το πρόγραμμα MyMANAGER, ανήκει στη σύγχρονη γενιά εφαρμογών εμπορικής διαχείρισης, με χαμηλό κόστος. Απευθύνεται σε όλες τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών και καταστήματα εντατικής λιανικής πώλησης. Περιέχει όλα όσα χρειάζονται για να εκτελεστούν οι καθημερινές εργασίες της επιχείρησης, με οθόνη για την εντατική λιανική πώληση, πλήρη στατιστικά στοιχεία πωλήσεων, αγορών, αποθήκης ειδών, διαχείρισης πελατών-προμηθευτών, τιμολόγησης, καταγραφής εσόδων - εξόδων.

Το πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης MyMANAGER υποστηρίζει τη διαβίβαση στοιχείων φορολογικών παραστατικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ. Ενημερώνεται συνεχώς για όλες τις αλλαγές της Φορολογικής Νομοθεσίας και υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων από άλλες εφαρμογές.


Δοκιμαστική Έκδοση

 

Εμπορική Διαχείριση - Εντατική Λιανική Πώληση

 • Ενιαία φόρμα διαχείρισης κινήσεων λιανικής πώλησης (Retail). Οθόνη Εντατικής Λιανικής Πώλησης με υποστήριξη εικόνας σε ταχυπλήκτρα.
 • Αρχείο πελατών - προμηθευτών με πλήρη στοιχεία και δυνατότητα ομαδοποίησης και ταξινόμησης.
 • Προσθήκη συνημμένων αρχείων και εικόνων σε κάθε φόρμα (π.χ. Πελάτες, Αρχείο Ειδών, Παραστατικά, κ.α.) με απλό drag and drop.
 • Κινήσεις λογαριασμών πελατών - προμηθευτών.
 • Αρχείο ειδών αποθήκης και παρακολούθηση αποθεμάτων on-line με υποστήριξη Barcode και πολλαπλούς αποθηκευτικού χώρους.
 • Γρήγορη και εύχρηστη αναζήτηση προϊόντων με όνομα, barcode, κατηγορία.
 • Διαχείριση προσφορών, αγορών, παραγγελιών, πωλήσεων και αγορών.
 • Προγραμματισμός πληρωμών - εισπράξεων και ημερολόγιο υπενθύμισης σημειώσεων.
 • Τιμολόγηση, έκδοση παραστατικών και αποδείξεων, μετασχηματισμοί παραστατικών αγορών - πωλήσεων.
 • Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών και έκδοση αξιόγραφων.
 • Παρουσίαση συνόλου χρεώσεων, πιστώσεων, υπολοίπων, αξιόγραφων ανά μήνα.
 • Δυνατότητες εκτύπωσης σε όλους τους τύπους των εκτυπωτών.
 • Σύνδεση με Ηλεκτρονικά Βιβλία myDATA, έκδοση παραστατικών με φορολογικό μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ, υποστήριξη ταμειακής μηχανής & θερμικού εκτυπωτή.
 • Απεικόνιση QRCode στα παραστατικά που εκδίδονται από ταμειακή μηχανή ή και φορολογικό μηχανισμό.
 • Σύνδεση μέσω Internet για πρόσβαση από παντού. Σύνδεση με υποκαταστήματα.
 • Διασύνδεση με τις υπηρεσίες μητρώου ΓΓΠΣ και VIES, για ανάκτηση στοιχείων μέσω ΑΦΜ κια αυτόματη δημιουργία καρτέλας πελάτη.
 • Διασύνδεση με GoogleMaps για εύρεση διευθύνσεων και δρομολογίων.
 • Μαζική αποστολή μηνυμάτων SMS μέσα από την εφαρμογή.
 • Εισαγωγή λογότυπου της επιχείρησης στην εφαρμογή.
 • Πολλές δυνατότητες παραμετροποίησης. Εύχρηστο setup.
 • Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης. Απομακρυσμένη υποστήριξη.

 

image
MyMANAGER - Οθόνη Εντατικής Λιανικής Πώλησης, Γρήγορες αναζητήσεις, ταχεία πώληση, σύνδεση με ταμειακά συστήματα
Οθόνες Λειτουργίας

 

Αποθήκη Ειδών με Barcode

Σε ένα εύχρηστο και γρήγορο περιβάλλον καταχωρούνται όλες οι συναλλαγές που διακινούν την αποθήκη ειδών, όπως δελτία αποστολής, δελτία ποσοτικής παραλαβής, όλα τα είδη με πλήθος πεδίων όπως, κωδικό και εναλλακτικό κωδικό, Barcode, περιγραφή και φωτογραφία. Σε κάθε κίνηση αγοράς ή πώλησης, εμφανίζονται στατιστικά στοιχεία αποθήκης, με ποσότητες, προτεινόμενη παραγγελία και στατιστικά τιμών.

Με την ταυτόχρονη χρήση μηχανισμού ανάγνωσης (Barcode Reader) και εκτυπωτή ετικέτας, μπορούμε να επιτύχουμε την ταχύτερη και αποδοτικότερη οργάνωση της αποθήκης, ενώ παράλληλα να λαμβάνουμε στατιστική πληροφορία on-line ακόμη και από τα υποκαταστήματα. Υποστηρίζει την εκτύπωση ετικετών Barcode "μέσα" από το πρόγραμμα με χρήση αυτόματης γεννήτριας κωδικών Barcode, LOT, S/N.

Έλεγχος της αποθήκης με προειδοποιητική σήμανση των αποθεμάτων και πλήθος αναφορών όπως: τζίρος, τιμοκατάλογοι ειδών και παραγγελίες, με δυνατότητα εκτύπωσης ή και εξαγωγής.

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Συνδέεται άμεσα με τα απαραίτητα ταμειακά συστήματα για την ομαλή λειτουργία σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, όπως: φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ), ταμειακή μηχανή, αναγνώστη Barcode Reader, ζυγιστική μηχανή, φορολογικό εκτυπωτή (ΑΔΗΜΕ), εκτυπωτή ετικέτας.

 

Έσοδα/Έξοδα

Στον πυρήνα του λογισμικού, βρίσκεται ένα εξελιγμένο σύστημα παρακολούθησης πληρωμών - εισπράξεων (μετρητά και αξιόγραφα), το οποίο συνδέεται με λογιστικές εφαρμογές για ανταλλαγή δεδομένων. Παρέχει ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου κινήσεων με πολλαπλά φίλτρα επιλογών για άμεση πρόσβαση στα παραστατικά.

Είναι το μόνο λογισμικό που επιτρέπει την έκδοση επιταγών απευθείας από το "μπλοκ" αφού χρησιμοποιεί δυναμικά πρότυπα επιταγών. Για την ασφαλή εκτύπωση των επιταγών διαφόρων τραπεζών, η εφαρμογή διαθέτει ένα πρότυπο εκτύπωσης για κάθε τράπεζα το οποίο καθοδηγεί τον εκτυπωτή στην εκτύπωση και σε σωστή τοποθεσία των στοιχείων της επιταγής. Επιτρέπει την προσωποποίηση των επιταγών και των αποδείξεων με εκτύπωση λογότυπου και σφραγίδας της εταιρείας.

Κατά την έκδοση των επιταγών εκτυπώνονται σε αυτές μόνο τα στοιχεία που επιτρέπονται από τους τραπεζικούς οργανισμούς και σε καμία περίπτωση δεν εγγράφονται δεδομένα στον χώρο που απαγορεύεται (λευκή ζώνη στην κάτω περιοχή της επιταγής). Η έκδοση των επιταγών είναι συμβατή με όλους τους εκτυπωτές τύπου laser (μονόχρωμους ή έγχρωμους).

 

Μπροσούρα Προϊόντος

 

Λειτουργία στο Cloud

Το MyMANAGER SaaS αποτελεί την συνδρομητική υπηρεσία της QUALISYS SOFTWARE, η οποία παρέχει την πλήρη λειτουργία του λογισμικού εμπορικής διαχείρισης MyMANAGER από οπουδήποτε, αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στο Internet. Ανήκει στην σύγχρονη γενιά εφαρμογών εμπορικής διαχείρισης και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μηχανογράφησης κάθε επιχείρησης, με χαμηλό κόστος ετήσιας συνδρομής!
Πλεονεκτήματα:

 • Αυτόματη εγκατάσταση και διάθεση αναβαθμίσεων και νέων εκδόσεων του λογισμικού.
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, διαχείριση βάσης δεδομένων χωρίς ευθύνη του πελάτη και αδιάλειπτη διαθεσιμότητα αποθηκευτικού χώρου.
 • Λειτουργία 24x7 και κρυπτογράφηση στα δεδομένα, σε βάση δεδομένων υψηλής διαθεσιμότητας εγκατεστημένη σε datacenter ασφαλείας.
 • Ενσωμάτωση της τεχνολογίας CLOUDSync, για εύκολη λειτουργία συγχρονισμού με το CLOUD. Επιτρέπει πλήρη συγχρονισμό της βάσης και λειτουργία off-line σε Windows 8 Tablets, ή υποκαταστήματα με περιορισμένη πρόσβαση στο Internet. Παράλληλα επιτρέπει ασφαλή πρόσβαση σε επιλεγμένα δεδομένα από το Internet, σελίδες Web, συγχρονισμό με e-Shop, αλλά και λειτουργία από συσκευές mobile.

 

Σύνδεση με EShop - Ενημέρωση Stock - Παραγγελίες

Το MyMANAGER συνδέεται άμεσα με το EShop σας, προκειμένου να ενημερώσει για τυχόν αλλαγές στους τιμοκαταλόγους και το stock των ειδών που έχουν επιλεγθεί για συγχρονισμό. Παράλληλα ανακτά όλες τις ανοιχτές παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί στο EShop προκειμένου να προετοιμάσει τα παραστατικά πώλησης.

Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζεται η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, αφού οι παραγγελίες μπορούν να μετασχηματιστούν σε αποδείξεις ή τιμολόγια αυτόματα.

Το πρόγραμμα συνδέεται με γνωστά EShop αξιοποιώντας τα διαθέσιμα Web Services API. Ρωτήστε μας για δυνατότητα διασύνδεσης με το δικό σας EShop.

 

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Χρησιμοποιώντας ενιαίο τιμοκατάλογο ή ξεχωριστούς τιμοκαταλόγους ανά πελάτη, ο χειριστής μπορεί να καταχωρήσει ταχύτατα το τιμολόγιο ή την παραγγελία. Όλες οι κινήσεις μπορούν να γίνουν μέσα από την καρτέλα του πελάτη. Το πρόγραμμα παρέχει λειτουργία εντατικής λιανικής πώλησης και υπολογισμού στα μετρητά / ρέστα, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Συνδέεται άμεσα με φορολογικό μηχανισμό για την έκδοση υπογραφής και σήμανσης του παραστατικού, ενώ παράλληλα επιτρέπει τον μετασχηματισμό ή την αντιγραφή άλλων παραστατικών για την γρήγορη δημιουργία νέων παραστατικών.

Υποστηρίζει ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ εκτύπωση και ΑΥΤΟΜΑΤΗ αποστολή με Email του Φορολογικού Παραστατικού στον πελάτη, με τις πληροφορίες του τιμολογίου «*a.txt» και την ψηφιακή σύνοψη «*b.txt». Στην αποστολή email, το πρόγραμμα μπορεί να προσθέσει και το κατάλληλο κείμενο επιλογής.

 

Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ - myDATA 

Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας αυτοματοποιημένης διαβίβασης ηλεκτρονικών τιμολογίων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μπορείτε πλέον να εξοικονομίσετε χρόνο στην καθημερινότητα σας αφού η εφαρμογή χαρακτηρίζει και αποστέλει τα εκδιδόμενα παραστατικά αυτόματα.  Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζει:

 • Αυτόματη αποστολή δεδομένων για παραστατικά που εκδίδονται.
 • Αυτοματοποιημένη διαβίβαση συνόψεων & χαρακτηρισμών.
 • Εύκολη διασύνδεση με λογιστήριο.
 • Λήψη και αποθήκευση M.AΡ.K. Ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης που χορηγείται από την ΑΑΔΕ, για κάθε έγκυρη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA.
 • Έλεγχοι εγκυρότητας δεδομένων.
 • Ασφαλής διαβίβαση στην ΑΑΔΕ.

Τα δεδομένα της διαβίβασης κάθε παραστατικού (MARK, χρονοσήμανση, κλπ) αποθηκεύονται μαζί με τα παραστατικό για μελλοντική χρήση.

Οι κατηγορίες και χαρακτηρισμοί των παραστατικών, οι παρακρατούμενοι φόροι, τέλη, κλπ, παραμετροποιούνται εύκολα στο MyMANAGER από τον χειριστή ώστε να συμβαδίζουν λειτουργίες του λογιστηρίου.

 

Διαχείριση Συμβολαίων και Υπηρεσίες

Διαχείριση συμβολαίων και μεμονωμένων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που παρέχονται προς τους πελάτες καταγράφονται σε ένα ημερήσιο ημερολόγιο με την μορφή ραντεβού. Στη συνέχεια μπορούν να τιμολογηθούν απολογιστικά ή να αφαιρεθούν από ένα συνολικό, "προ-πληρωμένο" συμβόλαιο.

Για την εύκολη παρακολούθηση των παρεχομένων υπηρεσιών, επιτρέπεται η καταγραφή μελλοντικών ραντεβού με τους πελάτες, ακόμη και επαναληπτικών, με ταυτόχρονο έλεγχο διαθεσιμότητας. Επίσης υποστηρίζεται ο μετασχηματισμός και η τιμολόγηση υπηρεσιών που συνδέονται με συγκεκριμένα είδη.

Στο ημερολόγιο κίνησης εισάγονται συναλλαγές, ή σημειώσεις που πρόκειται να συμβούν, με ή χωρίς περιοδικότητα. Η εφαρμογή διαθέτει καθημερινές ενημερώσεις σε μορφή υπενθύμισης για τις εκκρεμότητες.

 

Ελάχιστες Απαιτήσεις

 

Ολοκληρωμένη λύση Εμπορικής Διαχείρισης CPU: Intel i3 ή μεγαλύτερη
RAM: 2048MB ή μεγαλύτερη
H/D: 500MB για την εγκατάσταση
Display: 1280 x 1024
O/S: Microsoft Windows 7/ 8.1/ 10

Το MyMANAGER υποστηρίζει πολυχρηστική εγκατάσταση (multi user).

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Βουτζά 30 & Μυκάλης 1 Βύρωνας, 16231, Αθήνα
  210 7647305
  Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ την δοκιμαστική έκδοση
Θέλω να λάβω ενημέρωση για το πρόγραμμα με email ή τηλεφωνικά